ZEBRANIA z RODZICAMI
Redaktor: A.A   
18.01.2018.

Uprzejmie informujemy, iż zebrania z rodzicami odbędą się w dwóch terminach:

23 stycznia 2018 r. dla uczniów klas VII i II-III oddziałów gimnazjalnych - ul. Sępoleńska, godz. 17.00

Program:

1. Szkolenie: "Profilaktyka samobójstw i zachowań autodestrukcyjnych dzieci i młodzieży" - 17.00-17.45.

2. Polipol Chojnice - opiekun praktyk zawodowych - 17.45-18.00.

3. Spotkania z wychowawcami klas - omówienie wyników w nauce i zachowaniu.

25 stycznia 2018 r. dla uczniów klas I - VI - ul. Szkolna 3, godz. 17.00.

Program:

1. Szkolenie: "Profilaktyka samobójstw i zachowań autodestrukcyjnych dzieci i młodzieży" - 17.00-17.45.

2. Spotkania z wychowawcami klas - omówienie wyników w nauce i zachowaniu

 

INFORMACJA O SZKOLENIU

Samobójstwo jest dziś jedną z głównych przyczyn śmierci wśród dzieci i młodzieży.

Rośnie też liczba młodych cierpiących na depresję, stosujących diety prowadzące do zaburzeń odżywiania, sięgających po używki lub okaleczających się.

Psychologowie i pedagodzy szkolni alarmują, że młodzież ma coraz więcej problemów, z którymi sobie nie radzi. Ważne, aby reagować wcześnie, zanim trudności się nawarstwią, a sytuacja wyda się bez wyjścia.

Istnieje potrzeba, by wiedza o zachowaniach samobójczych była wystarczająca w różnych obszarach życia społecznego. Szczególne znaczenie w tym procesie odgrywa rodzina i środowsko szkolne. Istnieje potrzeba szkoleń w tym zakresie. Pomoże to przełamywać stereotypy, zapobiegać stygmatyzacji, zredukować ryzyko podejmowania zachowań autoagresywnych i samobójczych, wreszcie - zapobiegać.

 

 

SZKOLENIE DLA RODZICÓW

 nt. PROFILAKTYKI SAMOBÓJSTW

i ZACHOWAŃ AUTODESTRUKCYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Termin szkolenia: 23.01,2018r, godz, 17:00- ul.Sępoleńska,

                              25.01.2018r.. godz. 17:00-ul. Szkolna 3.

 

Czas trwania: 45 minut

 

ówne zagadnienia:

  • Skala i charakterystyka zjawiska – zachowania autodestrukcyjne i zamachy samobójcze.
  • Czy znamy przyczyny?
  • Czynniki ryzyka występujące w rodzinie.
  • Jak rozpoznać dziecko zagrożone ryzykiem samobójstwa?
  • Sygnały ostrzegawcze wysyłane przez dzieci.
  • Co mogą zrobić rodzice, aby zapobiec.

 

Prowadząca szkolenie: Magdalena Stolp

- z wykształcenia socjolog – studiowała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia zawodowe w zakresie pracy socjalnej oraz studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku negocjacje i mediacje.

Przez kilkananście lat pełniła służbę w policji, gdzie współpracowała z przedstawicielami instytucji państwowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Jako funkcjonariusz prewencji zajmowała się problematyką przestępczości i demoralizacji nieletnich, sprawami rodzinnymi i patologiami społecznymi. Tworzyła i realizowała programy profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prewencji kryminalnej. Zdobyła również doświadczenie w wydziale dochodzeniowo – śledczym. Swoją drogę zawodową w mundurze zakończyła na stanowisku rzecznika prasowego. Była odpowiedzialna za kształtowanie polityki informacyjnej komendy  i współpracę z mediami.

Obecnie prowadzi zajęcia ze studentami. Organizuje też szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Od wielu lat zgłębia problematykę suicydologii.

Bierze udział w szkoleniach i konferencjach naukowych  oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi (m.in. Ogólnopolska Konferencja Suicydologiczna w Łodzi, Fundacja „Nagle Sami”, Fundacja „Zobacz Jestem”, Fundacja „Zarzewie”).

Jest Ambasadorem Ogólnopolskiej Kampanii na rzecz przeciwdziałania samobójstwom dzieci i młodzieży „Zobacz ZNIKAM” (pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, International Association for Suicide Prevention (IASP) oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego).

Prowadzi stronę internetową „nie widzisz bo nie patrzysz” (http://niewidziszboniepatrzysz.blogspot.com/)  - celem jej działania jest szeroko rozumiana profilaktyka, a zamieszczane treści dotyczą zdrowych strategii radzenia sobie z problemami.