Wspólne drogi naszej historii.
Redaktor: A.A   
13.05.2012.

Opis projektu:

---------------------------------------------------

Projekt ma służyć lepszemu poznaniu obu krajów, a także ma on umożliwić zawiązanie przyjaźni, które trwałyby długo po zakończeniu realizacji wszystkich działań.

Młodzież polska ma ćwiczyć język niemiecki, aby nie występowały żadne problemy z komunikacją. Poznaniu krajów służyć będą m. in. nauka polskiego tańca ludowego, zajęcia plastyczne dotyczące przedstawienia najlepszych sportowców obu krajów oraz zwyczajów i obrzędów polskich i niemieckich.

Młodzież pozna dwa miasta – Bydgoszcz i Malbork, gdzie krzyżuje się historia Polski i Niemiec. Podczas zajęć sportowych uczniowie grać będą w gry, w których obydwa kraje są najlepsze to jest w siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną. Goście z Niemiec mieszkać będą u rodzin polskich. Poznają więc życie rodzinne w Polsce.

Pierwszy i ostatni dzień, to dni przeznaczone na podróż.