"Zadeptane Ślady Przeszłości"
Redaktor: admin   
25.09.2008.

OPIS PROJEKTU


  W całej Polsce Centrum Edukacji Obywatelskiej, organizuje różne programy. Jednym z nich są „Ślady Przeszłości”. Jego zasadniczym zadaniem jest znalezienie ciekawych zabytków i doprowadzenie ich do porządku, którego przed laty zostały pozbawione.

  Poza satysfakcją, jaka płynie z dbania o zabytki, program jest okazją do pogłębienia wiedzy o najbliższej okolicy. Oprócz bezpośredniego odnawiania danego obiektu, trzeba też przeprowadzić szereg wywiadów i rozmów z wieloma ludźmi. Dzięki temu można nauczyć się współpracy z innymi, wzbogacić ofertę turystyczną regionu, zainicjować wiele przydatnych znajomości i kontaktów.

  Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim zaangażowało się do realizacji tego programu. Projekt został nazwany „Zadeptane Ślady Przeszłości” i dotyczył zaniedbanych cmentarzy ewangelickich. Nie znaczy to jednak, że dbamy teraz tylko o nie. Nieustannie czcimy miejsca pochówku naszych przodków, znajomych na miejscowych cmentarzach katolickich. Za namową naszego księdza Prałata, myślimy także o tym, aby w przyszłości objąć opieką miejsce, w którym zostały złożone doczesne szczątki Żydów mieszkających na terenie gminy. Tym zajmiemy się wkrótce, a tymczasem szybko wzięliśmy się do pracy i odszukaliśmy na terenie naszej gminy dziewięć starych, zniszczonych i zapomnianych cmentarzy. Są one w Niwach, Kamieniu Krajeńskim, Zamartem, Płociczu, Dużej Cerkwicy, Dąbrowie, Witkowie, Witkowskim Młynie i Radzimiu.

  Cmentarze są w bardzo złym stanie, lecz nie zniechęca nas to. Nekropolię w naszej miejscowości udało nam się uporządkować dzięki pracy gimnazjalistów. Zajęliśmy się pozostałymi obiektami, ustawiamy krzyże, bo niezależnie od stopnia zniszczenia są to miejsca pochówku ludzi, a naszym obowiązkiem jest to uszanować.

  Program przewiduje pewien porządek. Na początku trzeba zebrać jak najwięcej informacji o danym zabytku, i zdobyć zgodę na jego konserwację. Z kolei po uporządkowaniu, następuje uroczystość adopcji, którą przeżyliśmy 20 czerwca 2005 r. Oficjalnie i uroczyście przejęliśmy odpowiedzialność za stan zabytku. Cały czas muszą trwać prace konserwacyjne, przeradzające się stopniowo w działania edukacyjne i promujące, mające na celu zainteresowanie naszym dziełem wielu ludzi. Taki obiekt przywrócony do ładu, może znacznie powiększyć zasoby kulturalne i wartość turystyczną regionu.

  Nasze gimnazjum można nazwać prekursorem programu na terenie gminy i powiatu sępoleńskiego. To właśnie my byliśmy jednymi z pierwszych w Polsce, którzy przed dwoma laty w 2003r zabrali się do realizacji projektu. Nasza rola jest odpowiedzialna, ponieważ chcemy zadbać o wszystkie cmentarze. Jednak stała opieka nad nimi byłaby dla nas bardzo trudna.

  Zaangażowaliśmy więc w nasze dzieło młodszych kolegów ze szkół podstawowych z innych miejscowości. Szkoły w Zamartem, Dużej Cerkwicy, Płociczu, Kamieniu Krajeńskim przejęły podczas uroczystej adopcji trwałą opiekę nad cmentarzami w swoich miejscach zamieszkania.

  Lokalne społeczeństwo zostało dokładnie zapoznane z ideą projektu podczas prezentacji dokonanych przez nauczycieli gimnazjum, Pana Aleksandra Atamańskiego, Zdzisława Betina, a także uczniów Ewy Hyjek, Aleksandry Szwedy, Michała Boruty, Wojciecha Glińskiego tworzących zespół promujący i koordynujący nasze działania.

  Pierwsze prace porządkowe były bardzo trudne, gdyż cmentarze były pozarastane drzewami, krzewami, zaśmiecone. Bardzo pomocni okazali się wtedy Pan Roman oraz Tomasz Dropiewscy, którzy piłą motorową wycinali większość z nich. Pomógł nam również Pan Burmistrz, przysyłając swych pracowników, aby wsparli nas w pracach wykraczających poza nasze możliwości. W pionierskich pracach na cmentarzach pomagało nam bardzo wiele osób. Robili to bezinteresownie, z potrzeby serca.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy

 

Image

 

Image

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROGRAMU PORZĄDKUJEMY CMENTARZE EWANGELICKIE

  „ZADEPTANE ŚLADY PRZESZŁOŚCI” – NA TERENIE GMINY KAMIEŃ KRAJEŃSKI.
 1. Narodziny pomysłu rok 2003.
 2. Marzec 2004 określenie stanu faktycznego, miejsc gdzie znajdują się zapomniane cmentarze, fotodokumentacja, rozmowy z mieszkańcami miejscowości gminy Kamień Krajeński:
  - Niwy, Dąbrowa, Zamarte, Kamień Krajeński, Witkowo, Duża Cerkwica, Płocicz, Radzim
 3. Odwiedziny cmentarza ewangelickiego w Sępolnie Krajeńskim. Rozmowa z opiekunem cmentarza.
 4. Nawiązanie kontaktu z przedstawicielem Gminy Ewangelickiej kpt. Markiem Loskot z Bydgoszczy.
 5. Wizyta u księdza Prałata Erwina Sołtysiaka proboszcza parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim, rozmowa o planowanych działaniach.
 6. 18 marzec 2004 wystąpienie z pismem do Burmistrza i Rady Miejskiej z prośbą o pomoc w pracach porządkowych na cmentarzach ewangelicko-augsburskich.
 7. Zgłoszenie projektu do programu „Ślady Przeszłości” koordynowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie”
 8. Gromadzenie dokumentacji. Opracowanie harmonogramu działań. Opublikowanie materiałów o projekcie oraz o miejscowości i gminie na stronie internetowej.
 9. 12 lipiec 2004 kierujemy pismo do konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na prace porządkowe na cmentarzu w Kamieniu Krajeńskim.
 10. 03 sierpień 2004 konserwator zabytków po oględzinach cmentarza w dniu 02 lipca 2004 wyraża zgodę na zabiegi porządkowe (usunięcie śmieci, wiatrołomów, samosiewów drzew i krzewów)
 11. 11 sierpnia 2004 spotkanie z księdzem ewangelickim kpt. Markiem Loskot, pokazanie naszych cmentarzy ich stanu i położenia. Rozmawiamy na temat przebiegu prac porządkowych. W spotkaniu bierze udział przedstawiciel lokalnej prasy Wiadomości Krajeńskich. Gazeta pragnie objąć nasze działania swoim patronatem medialnym.
 12. Koniec sierpnia początek września rozpoczęcie samodzielnych działań. Pomagają nam panowie Tomek i Roman Dropiewscy, którzy swoją prywatną piłą motorową, bezpłatnie usuwają wiatrołomy i samosiewy drzew.
 13. Włączenie do prac porządkowych młodzieży szkolnej. Klasa III d jako pierwsza bierze udział w tych działaniach.
 14. 17 września 2004 porządkują cmentarze klasy I c i II d.
 15. Do prac włączają się pozostałe klasy z gimnazjum.
 16. Wystąpienie do władz miejskich z prośbą o przekazanie 4 starych lamp oświetleniowych, z przeznaczeniem na budowę 2 krzyży na cmentarz w Kamieniu Krajeńskim i Dużej Cerkwicy.
 17. Gromadzenie informacji o osobach pochowanych na cmentarzu w Kamieniu Krajeńskim.
 18. 01-11-2004 zapalamy znicz na cmentarzu w Kamieniu Krajeńskim.
 19. 16 listopada 2004 stawiamy Krzyż na cmentarzu w Kamieniu Krajeńskim
 20. Listopad 2004 kierujemy wniosek do Rady Miejskiej z prośbą o uwzględnienie w budżecie na rok 2005 naprawy ogrodzenia na cmentarzu.
 21. 2-4 grudzień 2004 udział w konferencji i warsztatach dla koordynatorów projektu, organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
 22. ZADANIA DO REALIZACJI WIOSNA 2005.
  Msza ekumeniczna na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Kamieniu Krajeńskim. Uroczysta adopcja cmentarzy.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Zdjęcia przedstawiają cmentarz ewangelicki w Kamieniu Krajeńskim w początkowej fazie prac porządkowych.

 

Zapis fotograficzny zrealizowanego projektu znajduje się w Galerii Zdjęć.