ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Historia szkoły Drukuj
Redaktor: admin   
02.07.2008.

01.09.1999r. Powstanie Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim bazę stanowi piętro obiektu Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim przy ulicy Szkolnej 3. Dyrektorem szkoły zostaje Pani mgr Danuta Dankiewicz, wyłoniona w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy. W Gimnazjum zatrudnionych jest 11 nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

 

01.09.2000r. Gimnazjum rozpoczyna pracę w nowej siedzibie przy ulicy Sępoleńskiej 3. Po rezygnacji z pracy Pani Danuty Dankiewicz, Zarząd Miejski na wniosek Rady Pedagogicznej powierza obowiązki dyrektora Publicznego Gimnazjum Pani mgr Hannie Atamańskiej.

 

październik 2001r. Podjęcie przez Radę Pedagogiczną uchwały dotyczącej akceptacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego jeko patrona szkoły.

 

22.05.2003r. Nadanie szkole imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

DYREKTORZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

 

1.Danuta Dankiewicz 1999-2000
2.Hanna Atamańska2000-2002 
3.Urszula Brycka   2002-2007
4.Hanna Atamańska2007-obecny dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved