ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
"Przystanek Radzim" - ABC projektu. Drukuj
Redaktor: A.A   
17.03.2013.

A..B..C… PROJEKTU

NAZWA PROJEKTU: „PRZYSTANEK RADZIM”

KWOTA DOTACJI: 6.800 zł

PROJEKT FINANSOWANY:

Z Programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, Równać Szanse 2012 Regionalny Konkurs Grantowy. Program zarządzany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

MISJA PROGRAMU: „Równać Szanse”

Misją Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Dobry start rozumiany jest jako realizowanie przez młodych ludzi samodzielnie i realistycznie określonych celów życiowych polegających na -współpracy w grupie, -realizacji własnych zainteresowań, -poprawie komunikacji, -umiejętności nawiązywania kontaktów z dorosłymi, -umiejętności autoprezentacji.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:

Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne, Publiczne Gimnazjum, Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim, parlamentarzyści, potencjalni sponsorzy, media lokalne, Publiczne Gimnazjum, mieszkańcy.

PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM

SENATOR RP ANDRZEJ KOBIAK

----------------

PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM

WIADOMOŚCI KRAJEŃSKIE

--------------- 

STRESZCZENIE PROJEKTU

WSTĘP:

Przystanek w Radzimiu nie istnieje od 2010 r. Po Państwowym Zakładzie Rolnym tu istniejącym do lat 90_tych pozostał neogotycki pałac zamieszkiwany do 1939 roku przez rodzinę Seydów [Zygmunta, który był wicemarszałkiem Sejmu, współtwórcą i organizatorem sądownictwa w Wielkopolsce, podpisywał traktat o oddaniu Polsce Górnego Śląska, Stefanię, która była wielką patriotką, prowadziła stajnie dla polskiej kawalerii wraz dziećmi Tadeuszem i Krzysztofem.] W pierwszych miesiącach wojny w pałacu znajdował się obóz dla ludności polskiej i żydowskiej. Tu została zamordowana Pani Stefania i jej syn Krzysztof. Tadeusz cudem ocalał. Był żołnierzem A.K, walczył w partyzantce. W 1943 roku został zastrzelony przez partyzantów radzieckich na oczach żony i córki. Córka Tadeusza Seydy w W1959 roku wyjechała do Argentyny na zaproszenie stryjecznego dziadka Mariana Seydy gdzie pozostała na stale.

CELEM PROJEKTU jest doskonalenie umiejętności kluczowej komunikacji, poprzez pozyskiwanie wsparcia społecznego oraz nawiązywania relacji społecznych z przedstawicielami Sejmu i Senatu, Urzędu Miejskiego oraz władzami samorządowymi. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez działania mające na celu przypomnienie lokalnej społeczności historii rodziny Seydów, nadania im tytułu honorowych mieszkańców Gminy Kamień Krajeński, przygotowanie, poprowadzenie i współudział w uroczystej Sesji Rady Miejskiej, na którą chcemy zaprosić przedstawicieli parlamentu (senator J. Rulewski, posłanka I. Kozłowska, poseł J. Katulski), oraz przedstawicieli rodziny, która mieszka w Argentynie (córka T.Seydy wraz z dziećmi). Chcemy także nawiązać współpracę partnerską ze szkołą w Argentynie. Dotacje wykorzystamy na realizację warsztatów, które pomogą nam rozwinąć umiejętności planowania, organizowania, współdziałania w zespole i z partnerem projektu.

CO PRZED NAMI DO REALIZACJI

- HARMONOGRAM (styczeń-czerwiec)

Styczeń 2013

-Ustalenie harmonogramu realizacji projektu, częstotliwości spotkań grupy. Promocja działań w lokalnych mediach (Gazeta Pomorska, Wiadomości Krajeńskie, Radio Weekend, str. internetowa).

-Nawiązanie współpracy partnerskiej z władzami miasta.

-Poszukiwanie informacji o rodzinie Seydów (Sejm, Internet, źródła archiwalne, rozmowy i wywiady.)

Luty 2013

-Prezentacja projektu władzom samorządowym na komisjach Rady Miejskiej

-Wizyta plenerowa w Radzimiu, wywiady z mieszkańcami.

-Warsztaty reportażu prasowego.

-Nawiązanie współpracy z młodzieżą szkolną z Argentyny.

-Ustalenie zasad współpracy z biurami poselskimi. -Przygotowanie filmu o szkole i środowisku.

Marzec 2013

-Warsztaty technologii informatycznych-generowania, odczytywania i zastosowania kodów "QR".

-Analiza wywiadów.

-Odszukiwanie i pozyskiwanie materiałów zdjęciowych o Radzimiu, (skanowanie, szukanie w archiwach, opisywanie zdjęć).

-Warsztaty reportu prasowego cz2.

-Ustalenie zasad współpracy z biurem senatorskim.

Kwiecień 2013

-Warsztaty fotografii architektury, wizyta plenerowa w Radzimiu. -Przygotowania do uroczystości nadania tytułów honorowych Mieszkańców gminy Kamień Krajeński dla rodziny Seydów.

-Publikacja na str. Internetowej materiałów o projekcie (odwołanie do materiału kodem QR umieszczonym w miejscach ogólnej dostępności)

-Reportaż o Radzimiu.

-Warsztaty modelarskie.

Maj 2013

-Wycieczka do Warszawy

-Wizyta w Sejmie i Senacie RP.

-Rajd rowerowy do Radzimia (odszukiwanie śladów przeszłości).

-Przygotowania do uroczystej Sesji Rady Miejskiej, oraz prezentacji, części artystycznej.

-Oznaczenie kodami QR miejsc ważnych dla projektu. Czerwiec 2013

-Warsztaty komunikacji w języku hiszpańskim (młodzież wita gości w ich ojczystym języku).

-Uroczysta sesja Rady Miejskiej.

-Uroczysta msza święta za pomordowanych w Radzimiu.

-Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cmentarzu pomordowanych w Radzimiu.

-Spotkanie z przedstawicielami rodziny Seydów. -Wystawa fotografii.

-Ewaluacja projektu

-Publikacja na str. Internetowej dodatkowych materiałów z realizacji projektu.

CO DO TEJ PORY ZROBILIŚMY

-Ustaliliśmy harmonogram spotkań: Zawsze Piątek godzina 16.30-18.00. Dodatkowe spotkania w zależności od potrzeb wynikających z realizacji harmonogramu projektu. Indywidualne zadania do realizacji według własnego planu.

-Wystosowaliśmy pismo do władz gminnych o pomoc w realizacji projektu.

-Złożyliśmy wniosek do Przewodniczącego Rady Miejskiej o rozpoczęcie postępowania mającego na celu nadanie tytułów Honorowych Mieszkańców Gminy Kamień Krajeński dla rodziny Seydów. -Zaprezentowaliśmy sylwetki naszych bohaterów na Sesji Rady Miejskiej. Rada Miejska wyraziła zgodę na rozpoczęcie postępowania.

-Ustaliliśmy z władzami miasta termin uroczystej Sesji Rady Miejskiej na 27 czerwca 2013 roku.

-Zostały wysłane zaproszenia do rodziny zamieszkującej w Argentynie.

-Przygotowaliśmy film o szkole i przesłaliśmy go do Argentyny.

 -Odbyliśmy pierwsze spotkanie z przedstawicielem Biura Poselskiego Pani Poseł Iwony Kozłowskiej, przedstawiliśmy nasz projekt, poprosiliśmy o współpracę i poinformowaliśmy o terminie uroczystej sesji.

-Ustaliliśmy z władzami samorządowymi (Przewodniczącym Rady i Burmistrzem) termin pierwszego spotkania zespołu roboczego mającego opracować harmonogram uroczystości. Zaproszony został przedstawiciel rodziny Seydów z Bydgoszczy Pan Jarosław Opieliński.

-31 stycznia 2013r odbyło się pierwsze spotkanie zespołu roboczego do opracowania harmonogramu przebiegu uroczystości nadania tytułów honorowych mieszkańców dla rodziny Seydów.

-Odbyliśmy pierwsze spotkanie z Senatorem Janem Rulewskim, przedstawiliśmy nasz projekt, poprosiliśmy o współpracę i poinformowaliśmy o terminie uroczystej sesji.

-Nawiązaliśmy współpracę z radiem Weekend, w którym zaprezentujemy szerokiej grupie odbiorców nasze przedsięwzięcie.

-Odbyliśmy pierwsze spotkanie z Senatorem Andrzejem Kobiakiem, przedstawiliśmy nasz projekt, poprosiliśmy o współpracę i poinformowaliśmy o terminie uroczystej sesji.

-Patronat Honorowy nad naszym projektem objął Senator Andrzej Kobiak.

UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWE, które powinniśmy starać się zdobyć podczas realizacji projektu.

1.Umiejętność planowania, organizowania i oceniania własnej pracy (czyli co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj) Ma ona służyć, do:

planowania wykonania zadania.

świadomej realizacji projektu(wiem co robię, jak robię i dlaczego to robię).

odpowiedzialności za własną pracę

obiektywnej samooceny tego co zrobiłem i zrobiliśmy razem.

wyciągania wniosków z rezultatów swojej pracy (nawet jak coś się nie uda to nie ma nieszczęścia). 2.Umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach (czyli rozmawiaj i słuchaj) Ma ona służyć temu, aby:

precyzyjnie przekazywać swoje myśli i Informacje. nauczyć się słuchać innych.

mówić tak, aby być dobrze rozumianym.

kontrolować, czy są dobrze rozumiane, odczytywane znaki niewerbalne, obserwować mowę ciała swoją i słuchacza, właściwie interpretować cudze komunikaty.

3.Umiejętność efektywnego współdziałania w zespole (czyli razem, czy osobno) Kompetencja ta ma służyć temu, abyśmy:

umieli znaleźć się w różnych zespołach.

podejmowali różne role (lidera, sekretarza, sprawozdawcy).

uczyli się wspólnego organizowania zadań, uczyli się od innych i dzielili się swoją wiedzą.

podejmowali odpowiedzialność za pracę grupy.

4.Umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób (czyli co dwie głowy, to nie jedna) Kompetencja ta ma służyć temu, abyśmy

umieli dostrzegać problemy.

przyjmowali twórczą postawę.

umieli stawiać hipotezy i weryfikować je, starali się zauważyć podobieństwa i różnice, analizowali, dokonywali syntezy.

umieli korzystać ze zdobytej wcześniej wiedzy w nowej sytuacji.

5.Sprawne posługiwanie się technologią informacyjną (czyli mniej MNIE więcej WAS) Kompetencja ta ma służyć temu, abyśmy:

umieli sięgać do nowych źródeł informacji, celowo je gromadzić i przetwarzać.

samodzielnie i twórczo zdobywali wiedzę, zamiast podawania gotowych odpowiedzi, stawiali otwarte pytania pobudzające do poszukiwania własnych rozwiązań.

6.Jakie korzyści płyną z posiadania umiejętności kluczowych?

wzmacniają skuteczność funkcjonowania w grupie. zwiększają efektywność w przyszłej pracy zawodowej.

ułatwiają poruszanie się na przyszłym rynku pracy. umożliwiają zdobywanie wiedzy.

ułatwiają współżycie w społeczeństwie, rodzinie.

uczą radzenia sobie w nowych sytuacjach.

wzmacniają pozytywnie.

wzbogacają osobowość.

ułatwiają panowanie nad emocjami.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved