ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Hospitacja diagnozująca z matematyki w klasie II Drukuj
Redaktor: admin   
19.08.2008.

Hospitacja diagnozująca w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim.Przeprowadzona na lekcji matematyki w kl. II przez mgr D. FRIDEHLA
 

SCENARIUSZ LEKCJI:
 
Temat : Okręgi, koła i pierścienie w ujęciu nie tylko matematycznym.
 
Cel ogólny:
Powtórzenie, utrwalenie, prezentacja i stosowanie wiadomości o kole i jego elementach.
 
Cele operacyjne:  ( kategorie celów nauczania )
 
I WIADOMOŚCI:

 

ZAPAMIĘTANIE (A)
 
Uczeń zna :
(K) – wartość liczby ∏ i jej różne przybliżenia
(K) – wzory na długość okręgu l , pole koła Pk
(K) – pojęcie łuku X , wycinka kołowego Wk i pierścienia Pp
(K) – sposoby dokonania potrzebnych pomiarów (promień i średnica)
(K) – jednostki długości i pola powierzchni (stosowanie)
 
ROZUMIENIE (B)
 
Uczeń potrafi :
(R) – wyznaczyć liczbę ∏ w sposób praktyczny
(R) – dokonać pomiaru po krzywej (łuk, obwód koła) przy użyciu miary krawieckiej, suwmiarki i sznurka
(P) – znaleźć promień gdy dana jest średnica (i odwrotnie)
(P) – oszacować długość obwodów okręgów
 
II UMIEJĘTNOŚCI:

 

STOSOWANIE WIEDZY W SYTUACJACH TYPOWYCH (C)
 
Uczeń umie:
(K-P) – obliczyć długość okręgu (dany promień lub średnica)
(P) – wyznaczyć promień lub średnicę znając długość okręgu
(K-P) – obliczyć pole koła (z promienia lub średnicy)
(P-R) – wyznaczyć promień i średnicę znając pole koła
(R-D) – obliczać pole z danego obwodu i odwrotnie
(K) – obliczać długość łuków i pola wycinków kołowych
(P) – wykorzystywać do obliczeń miary kątów środkowych i stosować proporcje
(P-R) – obliczać obwody figur złożonych z łuków i odcinków
(P-D) – obliczać pola figur zbudowanych z wielokątów i wycinków kół
(K-P) – oszacować pola wielkich kół
(P) – określić położenie w klasie na podstawie współrzędnych (x,y)
 
ZASTOSOWANIE POSIADANYCH INFORMACJI W SYTUACJACH NIETYPOWYCH (D)
 
Uczeń podejmuje się:
(R-D) – rozwiązywać zadania tekstowe związane z długością okręgów i porównywaniem obwodów figur
(R-D) – obliczać pola figur nietypowych i porównywać ich powierzchnie
(R) – obliczać promienie okręgów i kół z wykorzystaniem miary kątów środkowych
(P) – obliczać pola pierścieni na podstawie danych promieni
 
III CELE WYCHOWAWCZE
 
- organizacja pracy (warsztat, grupa)
- racjonalne wykorzystywanie czasu
- mądrości płynące z historii
- wychowawcza rola sportu preferowane przez ruch olimpijski
„ fair play” , „ gloria victis” , „ex aequo”
- olimpiada osób niepełnosprawnych (paraolimpiada)
- racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców
- umiejętność krytycznej oceny i samooceny
 
IV METODY PRACY
 
- burza muzgów
- praktyczna (zastosowanie wiedzy w sytuacjach życiowych)
- czynnościowa (ruch na lekcji – zmiana miejsc i form współpracy)
- quizowi
V POMOCE
 
- kartki ze współrzędnymi
- modele okręgów, kół i pierścieni
- krzyżówki
- ilustracje muzyczne i graficzne
- nożyczki, miary krawieckie, sznurek
 
VI FORMY PRACY
 
- indywidualna
- w parach
- grupowa
 
VII TOK LEKCJI

 

 1. Sprawy organizacyjne :
  - uczniowie przy wejściu do klasy losują karteczki, na których zapisane są dwie liczby np. (2 : 1). Są to współrzędne miejsca, które każdy uczeń zajmuje (po wylosowaniu i wyszukaniu).
  - uczniowie przygotowują warsztat pracy (przybory, zeszyty, instrukcje)

 2. Zadanie 1 (indywidualne)
  - na kartkach wszyscy uczniowie wypisują dyscypliny (sportowe letnie) jakie znają i kojarzą im się z kulą, kołem lub okręgiem.
  Czas pracy odmierza utwór muzyczny grupy :
  Queen „We will rock you”
  Zadanie dodatkowe – należy odgadnąć jaką figurą jest każda płyta kompaktowa

 3. Zadanie 2 (indywidualne)
  Nauczyciel ma wywieszone plansze :
  I BABILONIA - XX wiek p.n.e.       ∏≈25/8
  II EGIPT XVI - wiek p.n.e.           Pk=(d – 1/9d)2
  III GRECJA III - wiek p.n.e.         ∏≈22/7
  IV CHINY V - wiek .n.e.               ∏≈355/113
  V IGRZYSKA OLIMPIJSKIE ERY NOWOŻYTNEJ
  VI IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W SPORTACH ZIMOWYCH 1924r
   
  Oblicz ile wieków minęło od tych przedstawionych na planszach?
  Ile lat upłynęło od dat wydarzeń przedstawionych na kartach?
  Czas pracy odmierza utwór:
  VANGELIS „Chariots of Fire”

 4. Uczniowie dobierają się w pary i odnajdują hasło LUDOLFINA na kartkach umieszczonych na każdej ławce.
  Liczby zamień na system dziesiętny, a wyniki z przyporządkowanymi literami uporządkuj rosnąco:
   
  L → 101 [2]
  L → 111 [3]
  D → 23 [4] = 2*41 + 3*40 = 8 + 3 = 11
  O → 1100 [2]
  A → 123 [4]
  U → 1010 [2]
  N → 202 [3]
  F → 121 [3]
  I → 10001 [2] = 1*24 +0*23+0*22+0*21+1*20 = 16+1 = 17
  Czas pracy odmierza utwór:
  VANGELIS „Conquest of Paradise”

 5. Zadanie 4
  - uczniowie dobierają się w pięcioosobowe grupy, którym przypisane są barwy kół olimpijskich. Kapitanowie zespołów wybierają losowo jedno kolorowe koło z kartou o promieniu R=20cm , na ich odwrocie zapisane są polecenia.

  a) wykreśl koło (współśrodkowe) o promieniu  r= 14cm
  b) oblicz pola kół dużego i małego
  c) wytnij mniejsze koło
  d) oblicz pole pierścienia olimpijskiego
  (Wszystkie obliczenia umieść na mniejszym kole)
  Czas pracy odmierza hymn Igrzysk Olimpijskich w Atenach piosenka TARKANA „Pass the plame”
  Grupy przypinają swoje pierścienie do styropianu, by powstało logo olimpijskie.

 6. Zadanie 5 :
  W klasie znajdują się różne okręgi użytkowe typu: felga od roweru. Kolczyki, kolorowe obręcze itd. Grupy losują okrąg dla siebie i szacują jego długość przyjmując wartość ∏= 3

 7. Zadanie 6 :
  Grupy otrzymują małe kolorowe okręgi. Dokonując potrzebnych pomiarów i obliczeń zapisz jaką powierzchnia ogranicza każdy okrąg. (Błąd większy niż 20cm2 obniża dorobek punktowy grupy o 1)

 8. Zadanie 7 :
  Stosując poprzedni Kod barw przypinanych grupom, kapitanowie losują swoje wycinki kołowe, które są modelami „rzutni” dla kulomiotów.
  Korzystając z wymiarów przedstawionych na modelach oblicz pola wycinków kołowych oznaczonych x1 , x2 , x3


Podsumowanie :
Nauczyciel sumuje zdobyte przez grupy punkty i dorobek zostaje umieszczony w każdym pierścieniu olimpijskim. Wyłonieni zostają laureaci, którzy otrzymują pamiątkowe medale
Ilustracja muzyczna :
Queen „We are the Champions”
 
Na zakończenie lekcji uczniowie podają znaczenie pojęć :

a)    paraolimpiada
b)    Gloria victis
c)    Ex aequo
d)    Awers
e)    rewers

 

Image
Tu dziewczyny zawsze wiodą prym.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved