ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!
Aktualności
OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Drukuj
Redaktor: A.A   
21.02.2017.

OGÓLNE ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

 

1. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystania z takich urządzeń w tej sali.

2. Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym, że do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory wymienione w komunikacie o przyborach, tj.

a. w przypadku każdej części egzaminu gimnazjalnego – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem

b. dodatkowo w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę.

 3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

 4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną)
i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować.

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku uczniów korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu oraz w innych uzasadnionych przypadkach (np. zezwolenie spóźnionemu uczniowi na przystąpienie do egzaminu).

7. W przypadkach, o których mowa w pkt 6., miejsce danemu uczniowi wskazuje przewodniczący zespołu nadzorującego. Zalecane jest wcześniejsze ustalenie, które stoliki nie będą podlegały losowaniu.

 8. Jeżeli zdający przystępują do obu zakresów/poziomów danej części egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanej tego samego dnia w tej samej sali, losowanie stolików należy przeprowadzić tylko jednokrotnie, przed rozpoczęciem pierwszego z zakresów/poziomów danej części egzaminu.

9. Każdy zdający zajmuje miejsce przy stoliku, którego numer wylosował.

10. Przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i wraz z przedstawicielem zdających przenosi je do sali egzaminacyjnej (por. pkt 4.3.3.).

11. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

12. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście (pod warunkiem określonym w pkt 11.) zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali (załącznik 8.).

13. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

14. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

15. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym oraz obserwatorzy.

 
Wyniki VI strzelania Młodzieżowego Bractwa Kurkowego. Drukuj
Redaktor: A.A   
17.02.2017.

Wyniki VI strzelania "WALENTYNKOWEGO" Młodzieżowego Bractwa Kurkowego


KATEGORIA STRZELANIE DO TARCZY

 

1.Nikodem Nawrocki - 76 punktów.

2.Jakub Seksiński - 66 punktów.

3.Julia Czapiewska 64 punkty.

3.Jakub Balbus - 64 punkty.

4.Patryk Klucewicz - 55 punktów.

5.Marcin Fierek - 53 punkty.

6.Krzysztof Klucewicz - 40 punktów.

7.Marek Bielach - 38 puntów.

8.Maciej Markoczyński - 31 punktów.

9.Patryk Dropiewski - 26 punktów.

10.Dawid Kłos 24 punkty.

11.Ignacy Myśliwiec - 6 punktów.

 

 KATEGORIA STRZELANIE DO METALOWYCH KACZUSZEK

 

1.Jullia Czapiewska - 4 trafienia.

1.Nikodem Nawrocki - 4 trafienia.

1.Patryk Klucewicz - 4 trafienia.

1.Dawid Kłos - 4 trafienia.

1.Jakub Seksiński - 4 trafienia.

2.Jakub Balbus - 3 trafienia.

2.Marek Bielach - 3 trafienia.

3.Maciej Markoczyński - 2 trafienia.

3.Krzysztof Klucewicz - 2 trafienia.

3.Marcin Fierek - 2 trafienia.

 

 PUNKTACJA OGÓLNA

[WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ, STYCZEŃ, LUTY,]

 

 KATEGORIA STRZELANIE DO TARCZY

 

1.Nikodem Nawrocki - 421 pkt.

2.Julia Czapiewska - 404 pkt.

3.Jakub Balbus - 264 pkt.

4.Jakub Seksiński - 253 pkt.

5.Maciej Markoczyński - 188 pkt.

6.Marek Bielach - 165 pkt.

7.Fierek Marcin - 153 pkt.

8.Krzysztof Klucewicz - 145 pkt.

9.Patryk Siuda - 134 pkt.

10.Patryk Klucewicz - 108 pkt.

 

10.Ignacy Myśliwiec - 82 pkt.

11.Radosław Rudziński - 69 pkt.

12.Maciej Grugel - 56 pkt.

13.Joachim Kopaniarski- 61 pkt.

14.Magdalena Borek - 55 pkt.

14.Szymon Sokolik - 55 pkt.

15.Dawid Kłos - 53 pkt.

16.Remek Czapiewski - 40 pkt.

17.Bartosz Orzada - 31 pkt

18. Filip Kwiatkowski - 27 pkt.

19.Patryk Dropiewski - 26 pkt.

 

KATEGORIA STRZELANIE DO METALOWYCH KACZUSZEK

 

1.Julia Czapiewska - 24 trafienia.

2.Nikodem Nawrocki - 21 trafień.

3.Jakub Balbus - 9 trafień.

4.Dawid Kłos - 8 trafień.

5.Maciej Markoczyński - 7 trafień.

5.Krzysztof Klucewicz - 7 trafień

5.Marek Bielach - 7 trafień

6.Patryk Siuda - 6 trafień.

6.Jakub Seksiński - 6 trafień.

6.Ignacy Myśliwiec - 6 trafień

6.Jakub Seksiński - 6 trafień.

6.Marcin Fierek - 6 trafień.

7.Szymon Sokolik - 4 trafienia.

7.Patryk Klucewicz - 4 trafienia.

8.Remek Czapiewski - 3 trafienia.

9.Maciej Grugel - 2 trafienia.

10.Magdalena Borek - 1 trafienie.

11.Bartosz Orzada - 1 trafienie.

 


Kolejne zawody strzeleckie "MARCOWE" odbędą się 03 marca  (piątek) 2017 roku w godzinach od 1415  do 1500 w budynku hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim.

ZAPRASZAMY

 
Nowy plan lekcji od 13 lutego 2017. Drukuj
Redaktor: A.A   
03.02.2017.

Adres do nowego planu lekcji  obowiązującego od 13 lutego 2017r.

http://pg.oswiatakamienkrajenski.pl/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=32&Itemid=303

 
Zimowe Wakacje Drukuj
Redaktor: A.A   
31.01.2017.

   Z okazji zakończenia pierwszego semestru roku szkolnego 2016/2017 wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Gimnazjum oraz Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasową współpracę.

 

   Uczniom życzymy bezpiecznych i pogodnych zimowych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły w dniu 13 lutego 2017r. 

                                                   Dyrekcja szkoły i Rada Pedagogiczna 

                                                                                    

 
ZEBRANIE Z RODZICAMI Drukuj
Redaktor: A.A   
20.01.2017.
   Dnia 25 stycznia (środa) 2017 roku o godzinie 1700 odbędzie się wywiadówka dla Rodziców uczniów Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim. 

   Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców do Domu Kultury, a następnie na spotkania z wychowawcami w budynku gimnazjum. 

 
List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców. Drukuj
Redaktor: A.A   
16.01.2017.

 

 Warszawa, 13 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

 

rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem.

            Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną. Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko przekształcenie samego ustroju szkolnego. Szkoła powinna być przede wszystkim nowoczesna, przyjazna i bezpieczna. Dążymy do m.in.:

-zmniejszenia liczby dzieci w klasach,

-ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół,

-wzmocnienia pozycji rodziców w szkole,

-dostępu do szerokopasmowego internetu do wszystkich szkół (wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji).

            Dziecko już od szkoły podstawowej będzie rozwijało umiejętności czytelnicze. Na lekcjach nauczyciel będzie czytał wspólnie z uczniami. Dzieci nauczą się pracy zespołowej i kreatywności. Przywrócimy znaczenie kształcenia przedmiotowego.

            Położymy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych i matematyki. Każdy uczeń w szkole otrzyma bezpłatny podręcznik i materiały ćwiczeniowe. Chcemy, aby docelowo w każdej szkole pracował pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy i metodyczny. Zależy nam na tym, aby uczniowie oraz nauczyciele lubili swoją szkołę i czuli się w niej docenieni.

            Zadbamy o cyberbezpieczeństwo. Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w sieci i czym różni się rzeczywistość wirtualna od realnego świata.

            Reforma edukacji to także przywrócenie należnej rangi szkolnictwu zawodowemu. Chcemy realnie powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy. 1 września 2017 roku uruchomimy branżowe szkoły I stopnia, zaś w 2020 roku – branżowe szkoły II stopnia.

            Reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana – jej wprowadzanie to wieloletni proces. Będziemy ją wdrażali etapowo aż do 2023 roku. Chcemy, aby ten czas był jak najbardziej przyjazny tak dla dzieci, jak i dla rodziców. W związku z tym powołałam w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy. Przy współpracy z Koordynatorami z ramienia Kuratoriów Oświaty będzie on na bieżąco monitorował sytuację w regionach. Chcemy być blisko i na bieżąco reagować na Państwa uwagi.

             Do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na podjęcie decyzji i poinformowanie, jak będzie wyglądała nowa sieć szkół. Zachęcamy do kontaktu z dyrektorami szkół, nauczycielami oraz lokalnymi urzędami, aby sprawdzić jakie propozycje przekształceń zostały zaplanowane w poszczególnych miejscowościach.

            Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Do końca marca 2017 r. Kuratorzy Oświaty i Wojewodowie będą spotykali się z nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządowcami, a przede wszystkim rodzicami i opiekunami. Zapraszam do udziału w tych spotkaniach. Zachęcam również do odwiedzenia strony: www.reformaedukacji.men.gov.pl

Z poważaniem

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej

 
Wyniki V "Noworocznego" strzelania Młodzieżowego Bractwa Kurkowego. Drukuj
Redaktor: A.A   
15.01.2017.

Wyniki V strzelania "NOWOROCZNEGO" 

 

 Młodzieżowego Bractwa Kurkowego

KATEGORIA STRZELANIE
DO TARCZY

 

1.Julia Czapiewska - 74 punkty.

2.Jakub Balbus - 70 punktów.

3.Nikodem Nawrocki - 61 punktów.

4.Marcin Fierek - 55 punktów.

5.Patryk Klucewicz -53 punkty.

6.Krzysztof Klucewicz - 51 punktów.

7.Marek Bielach - 48  punktów.

8.Maciej Markoczyński - 47 punktów.

9.Jakub Seksiński - 46 punktów.

10.Bartosz Orzada - 31 punktów.

11.Ignacy Myśliwiec - 21 punktów.

 

KATEGORIA STRZELANIE

DO METALOWYCH KACZUSZEK

 

1.Jullia Czapiewska - 4 trafienia.

1.Marcin Fierek - 4 trafienia.

1.Krzysztof Klucewicz - 4 trafienia.

2.Nikodem Nawrocki - 3 trafienia.

2.Jakub Balbus - 3 trafienia.

2.Marek Bielach - 3 trafienia.

2.Maciej Markoczyński - 3 trafienia.

2.Ignacy Myśliwiec  - 3 trafienia.

4.Patrykf Klucewicz - 2 trafienia.

4.Jakub Seksiński - 2 trafienia.

5.Bartosz Orzada - 1 trafienie.

 

PUNKTACJA OGÓLNA

[WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ, STYCZEŃ]
 
KATEGORIA STRZELANIE DO TARCZY

 

1.Nikodem Nawrocki - 345 pkt.

2.Julia Czapiewska - 340 pkt.

3.Jakub Balbus - 200 pkt.

4.Jakub Seksiński - 187 pkt.

5.Maciej Markoczyński - 157 pkt. 

6.Patryk Siuda - 134 pkt.

7.Marek Bielach - 127 pkt.

8.Krzysztof Klucewicz - 105 pkt.

9.Fierek Marcin - 100 pkt.

10.Ignacy Myśliwiec - 76 pkt.

11.Radosław Rudziński - 69 pkt.

12.Maciej Grugel - 56 pkt.

13.Magdalena Borek - 55 pkt.

13.Szymon Sokolik - 55 pkt.

14.Dawid Kłos - 53 pkt.

14.Patryk Klucewicz - 53 punktów.

15.Remek Czapiewski - 40 pkt.

16.Joachim Kopaniarski-37 pkt.

17.Bartosz Orzada - 31 pkt

18. Filip Kwiatkowski - 27 pkt.

 

KATEGORIA STRZELANIE DO METALOWYCH KACZUSZEK

 

1.Julia Czapiewska - 20 trafień.

2.Nikodem Nawrocki - 17 trafień.

3.Patryk Siuda - 6 trafień.

3.Jakub Seksiński - 6 trafień.

3.Ignacy Myśliwiec - 6 trafień

3.Jakub Balbus - 6 trafień.

4.Maciej Markoczyński - 5 trafień.

4.Krzysztof Klucewicz - 5 trafień.

5.Marek Bielach - 4 trafienia

5.Marcin Fierek - 4 trafienia.

5.Szymon Sokolik - 4 trafienia.

5.Dawid Kłos - 4 trafienia.

6.Remek Czapiewski - 3 trafienia.

6.Maciej Grugel - 2 trafienia.

6.Jakub Seksiński - 2 trafienia.

7.Magdalena Borek - 1 trafienie.

7.Bartosz Orzada - 1 trafienie.

 

 

Kolejne zawody strzeleckie "WALENTYNKOWE" odbędą się 17 lutego  (piątek) 2017 roku w godzinach od 1415  do 1500 w budynku hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim.

ZAPRASZAMY

 

 

 

 
Regulamin biblioteki szkolnej. Drukuj
Redaktor: A.A   
11.01.2017.

link do regulaminu poniżej

http://pg.oswiatakamienkrajenski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=313

 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Drukuj
Redaktor: A.A   
11.01.2017.
Image Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W bibliotece szkolnej można już wypożyczać książki, które zostały zakupione w ramach tego programu. Serdecznie zapraszamy!

„Kto czyta książki, żyje podwójnie” (Umbert Eco)


 
DYPLOM Drukuj
Redaktor: A.A   
27.12.2016.
Image
 
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Drukuj
Redaktor: A.A   
23.12.2016.

Image 

  Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu szczęśliwych chwil i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku


  życzy Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 49 - 64 z 449

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved